Viktig informasjon

PMB Klinikken

Nyttig og viktig informasjon

Permanent makeup holder seg i flere år, men da er som regel både form og farge forandret såpass mye eller at alt er borte. I gjennomsnitt holder deler av formen seg i 3-8 år, men da har det som regel blitt en veldig svak farge og man ser ujevnheter. Det er helt avhengig av hvor mye som blir borte fra person til person.

Det anbefales å ta refill før dette, og de fleste tar det ca hvert år. Noen må oftere og noen må sjeldnere. Som å gå til frisør eller annet. Og det er rimeligere å ta en refill enn å ta alt omigjen om noen år.


Permanent makeup er en kunstart for oss. Et stykke håndarbeid. Ikke alle får helt samme design eller farge. Dette avhenger av ansikstype, ønsker og hvorledes huden er eller behandlet fra før. Våre design er våre design.

Det er 18 - års grense for dette.

Permanent makeup                               DET ER 18 - års grense