Etter behandling

PMB Klinikken

Permanent makeup                                DET ER 18 - års grense

Etter behandling   

  • Bruk høy solfaktor de første 7-14 dager etter behandling hvis det er sterk sol (helst faktor 50 eller sunblock)
  • Generelt i sola for å bevare fargen. Benytt sunblock eller helst faktor 30-50. Spesielt på bryn
  • Ikke bad i klorvann 1 uke før, under behandlingene, eller 1-2 uker etter. Smør på vaselin. Den beskytter
  • Linser kan benyttes etter 1-2 dager
  • Ikke plukk på tattoveringen. Skal falle naturlig av. Påsmøres kun vaselin på bryn ved behov. Snakk med oss
  • Dusj/vask som nomalt 
  • Tren som normalt
  • Etter en behandling med eyeliner, benytt gjerne saltvannsdråper som skyller, renser og fukter. Eksempel DermiCare øyedroper 0,9% eller tilsvarende Drop -IT øyedroper (reseptfritt på apoteket)


Eventuell hevelse kan dempes med kaldt omslag flere ganger i løpet av dagen. Gjelder som regel kun for  lepper.


Refill bør utføres ca hvert år, eller når du synes formen begynner å bli borte eller fargen for svak. Fargen blir brun/grålig etterhvert

Antall refill er helt individuelt fra person til person

Hud, kremer og medisinering kan gi store variasjoner fra person til person

Alt er som regel borte etter 3-8 år (helt individuelt)


NB! Husk at spesielt etter 1.behandling kan det flasse av ujevnt eller farge kan bli borte ca 40-60%.  Det er veldig lett å justere gang nr.2.